وقتی در گوگل اسم سایت خودمون سرچ می کنیم
طبیعتا ادرس سایت ما در صدر لیست نتایج گوگل اشکار می شه
وقتی روی اون ادرس سایت خودمون کلیک می کنیم
به جای اینکه طبق معمول به سایت ما وارد بشه
به یه سایت دیگه می ره
می ره به این ادرس
MyFilestore.com - Your File Hosting

مشکل چیه ؟