بعضی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را بوجود می آورند که به وسیله آن محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را به وسیله و فرم جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه زحمات و ابتکار افراد بوجود می آید،لذا بایستی مورد حمایت قانون قرار گیرد.البته جنبه هنری اشکال و ترسیمات از اختراع بیشتر است و در حقیقت حد وسط هنر و اختراع است.مثلاَ طرح مدل های مخصوص لباس های زنانه از طرف طراحان مشهور پارسی یا اشکال مختلف و متنوع شیشه های عطر و یا شکل مخصوص شیشه های نوشابه و یا نقش های لاستیک های کارخانه های مختلف و غیره که بیشتر جنبه ذوقی و هنری دارد و در اثر ابتکار اشخاص بوجود می آید،اصولاَ بایستی از طرف مقامات صلاحیتدار تحت حمایت قرار گیرد.بطور قطع چنین اشکالی نباید شبیه اشکال موجود در طبیعت باشد،چه در این صورت ابتکاری نخواهد بود و همچنین ممکن است این اشکال جنبه ی اختراعی نیز پیدا کنند.چنانچه طرح های مختلف لاستیک های اتومبیل برای جلوگیری از لغزش ماشین ها اگر بهتر از سابق باشد ممکن است بصورت اختراعی به ثبت برسد و بعلاوه ممکن است آن را به صورت علامت تجارتی نیز به ثبت رساند.
از نظر قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری"هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد" .

شخصی که طرح جدیدی را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک قرارداد استخدام یا فروش به کارفرمای او تعلق پیدا کرده باشد می تواند ثبت طرح را تقاضا کند.متقاضی می تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد.طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد و از طریق انتشار در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.لذا طرح هایی که تکراری باشند؛طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند؛طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی؛طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیستند.از جمله مهم ترین مزایای ثبت طرح صنعتی،حق استفاده انحصاری و ایجاد انگیزه برای تحقیقات و نوآوری است که خود زمینه ساز انتقال تکنولوژی و عامل مهمی برای توسعه و جلب سرمایه گذاری های خارجی است.البته در کشورهایی که اشکال و ترسیمات صنعتی مورد حمایت قانونی قرار نمی گیرند،دیگر حق استفاده انحصاری قابل تصور نیست و همه ## از آن می تواند استفاده کند،منتهی اغلب کشورها پیش بینی های لازم را نموده و قوانینی را به تصویب رسانده اند.
*مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی عبارتست از:
-مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
-چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
-چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
-درخواست کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)مبنی بر عدم ذکر اسم طراح،چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود.
-رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید
*شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی
لینک منبع: ثبت طرح صنعتی فکربرتر