شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه شرایط و قوانینی دارد؟

اگر قصد دارید شرکتی برای انجام امور تجارتی با چند نفر از شرکایتان راه‌اندازی کنید، بدون اینکه نیاز باشد سرمایه به سهام یا قطعات سهام تبدیل شود، باید شرکتی با مسئولیت محدود ثبت کنید. در شرکت‌های با مسئولیت محدود هر نفر به اندازه‌ی سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود. در اسم این شرکت‌ها حتماً باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود.
ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز مانند هر ثبت دیگری، فرآیند خاص، قوانین و شرایط خود را دارد. همچنین تنظیم اوراقی از جمله اساسنامه، اقرارنامه و تقاضانامه‌ و ... بسیار تخصصی است و ترجیحاً باید با مشورت یک فرد حقوقی صورت پذیرد. از همین رو برای پرهیز از اشتباه، مشاوره با متخصصان پیش از اقدام ضروری است.
سؤالات خود را در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود از ما بپرسید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ثبت شرکت نوبل مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580