انواع نقاله ها:
نقاله ها به 2 نوع هوایی و زمینی تقسیم می شوند. نقاله های هوایی در صنایع غذایی، به طور مثال عمدتاً در خطوط کشتار دام و طیور استفاده می شوند و معمولا کالا در حین ساخت به قلاب های واسط آویز می گردند. اما در نقاله های زمینی کالا معمولا به روی سطح نقاله ها جا به جا می شود. نقاله های زمینی به 3 صورت مختلف طراحی می شوند.

1) نقاله افقی

2) نقاله شیبدار

3) نفاله گردشی یا اسپیرال

در قسمت آینده در مورد هر یک از موارد فوق توضیحات بیشتری ارائه می گردد.
شرکت استیلا:
021-66974469-71
تسمه نقاله