در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:

1- ثبت شرکتنامه

2- ثبت شرکت

3- انتشار خلاصه شرکتنامهلینک منبع: ثبت شرکتهای داخلی فکربرتر
403 Forbidden