تعرفه ثبت دامنه

پسوند مدت زمان ثبت نام انتقال تمدید
.ir 1 سال 50,000 Rial 160,000 Rial 60,000 Rial
.com 1 سال 400,000 Rial 10,000 Rial 400,000 Rial
.net 1 سال 360,000 Rial 10,000 Rial 360,000 Rial
.org 1 سال 380,000 Rial 10,000 Rial 380,000 Rial
.in 1 سال 200,000 Rial 10,000 Rial 200,000 Rial
.info 1 سال 460,000 Rial 10,000 Rial 460,000 Rial
.biz 1 سال 500,000 Rial 10,000 Rial 500,000 Rial
.pro 1 سال 500,000 Rial 10,000 Rial 500,000 Rial