باسلام فروش همکاری هاستینگ زیر قیمت با کیفیت عالی با پشتیبانی 24 ساعته به کانال سایت البرز هاستینگ بروید و آفر بگیرید

آفر طراحی سایت همکاری
آفر برنامه نویسی
آفر طراحی گرافیک

همه و همه ...داخل کانال البرز هاستینگ
Telegram: Contact @alborzhosting


---------------------------------------------------------------
هاست سی پنل اشتراکی - 1
ضای میزبانی: 50 مگابایت

پهنای باند : نامحدود!
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
کنترل پنل : سی پنل
—---------------------------------------—
نسخه پشتیبان:
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
تومان2,100تومان ماهیانه
تومان17,000تومان سالانه { همکاری تماس بگیرید }

—----------------------------------------
هاست سی پنل اشتراکی - 2

فضای میزبانی: 100 مگابایت

پهنای باند : نامحدود!
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
کنترل پنل : سی پنل
—---------------------------------------—
نسخه پشتیبان:
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
تومان3,200تومان ماهیانه
تومان22,000تومان سالانه{ همکاری تماس بگیرید }

—---------------------------------------—
هاست سی پنل اشتراکی - 3

فضای میزبانی: 200 مگابایت

پهنای باند : نامحدود!
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
کنترل پنل : سی پنل
—---------------------------------------—
نسخه پشتیبان:
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
تومان4,000تومان ماهیانه
تومان27,000تومان سالانه{ همکاری تماس بگیرید }

—-------------------------------------------
هاست سی پنل اشتراکی - 4

فضای میزبانی: 500 مگابایت

پهنای باند : نامحدود!
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
کنترل پنل : سی پنل
—---------------------------------------—
نسخه پشتیبان:
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
تومان5,500تومان ماهیانه
تومان35,000تومان سالانه{ همکاری تماس بگیرید }

—-------------------------------------------
هاست سی پنل اشتراکی - 5
فضای میزبانی: 1000 مگابایت

پهنای باند : نامحدود!
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
کنترل پنل : سی پنل
—---------------------------------------—
نسخه پشتیبان:
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
تومان7,200تومان ماهیانه
تومان54,000تومان سالانه{ همکاری تماس بگیرید }

—----------------------------------
هاست سی پنل اشتراکی - 6

فضای میزبانی: 2000 مگابایت

پهنای باند : نامحدود!
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد
کنترل پنل : سی پنل
—---------------------------------------—
نسخه پشتیبان:
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
تومان10,000تومان ماهیانه
تومان87,000تومان سالانه{ همکاری تماس بگیرید }

—------------------------------------------
هاست سی پنل اشتراکی - 7
فضای میزبانی نامحدود
پهنای باند نامحدود
بقیه امکانات نامحدود
تومان99,000تومان ماهیانه{ همکاری تماس بگیرید }

—------------------------------------------—
☎️ 031-32659421
⚫️ Telegram: Contact @alborzhosting