سلام. برخی دامنه ها علیرغم دو بخشی بودن معنی واحد دارند و برخی دامنه ها علیرغم تک کلمه ای بودن قیمت بالایی ندارند
aashegh . ir عاشق
adolf . ir آدولف
ajori . ir آجری (رنگ - فامیلی معروف)
allovera . ir آلوورا
baharbarg. ir بهاربرگ (فروشگاه چای- مجله اینترنتی...)
bargozidan . ir برگزیدن، انتخاب (انتخاب کالا یا ...)
chikkeh . ir چیکه
dinara . ir دینارا (اسم - سایت مذهبی ...)
forookht . ir فروخت (سایت فروشگاهی، خرید و فروش ...)
golezar . ir گلعذار
golozar . ir گل عذار
hatameh . ir حاتمه
mehrimah . ir مهری ماه
motefakker . ir متفکر (سایت علمی، سایت ایده ...)
naeleh . ir نائله
qorub . ir غروب (آوا شناسی صحیح غروب در لغتنامه ها)
tafannon . ir تفنن، تفریح
tafannoni .ir تفننی
taheej . ir تهییج، برانگیختن (سایت هواداری، فروشگاه جنسی و ...)
tahyij . ir تهییج
tahij . ir تهییج
taknerkhi . ir تک نرخی (فروش ارز، پول مجازی، وب مانی و ...)
talaat . ir طلعت، طلوع آفتاب
zarangis . ir زرانگیس (اسم و آهنگ معروف شمالی)