تصفیه فاضلاب
مهم ترين هدف تصفيه فاضلاب، اصلاح كيفيت آن به نحوي است كه مصرف فاضلاب تصفيه شده يا دفع آن به محيط زيست بدون اشكال و بدون بهم زدن وضع اكو سيستم محيط دريافت كننده آن امكان پذير باشد.

آب و هوا ، عناصر تشكيل دهنده حيات از دير باز تا به امروز، نقش شگرف و اساسي خود را در تضمين ادامه حيات براي بشر و موجودات زنده ايفا نموده اند. اينك براي استمرار زندگي، مي بايد به پديده ‌هاي آلاينده محيط زيست نظير پساب هاي صنعتي و انساني كه از آلوده كننده هاي اصلي منابع آب هاي جاري و زيرزميني مي باشند توجه داشت و در جهت تصفيه اقدام نمود ، در اين راستا هدف از تصفيه فاضلاب، حداقل كاهش غلظت يكي از چهار عامل تشكيل دهنده به شرح زير مي باشد 1) مواد معلق 2) مواد آلي قابل اكسيداسيون 3) مواد مغذي نظير فسفر و ازت 4) ارگانيسم هاي بيماري زا كه بر حسب E-Coli بيان مي شوند. بجز موارد ياد شده حذف يا كاهش غلظت بعضي تشكيل دهنده هاي فاضلاب مثل مواد معدني، رنگ و غيره نيز ممكن است در تصفيه فاضلاب مورد نظر باشد. انواع روش هاي تصفيه فاضلاب

از نيمه دوم قرن بيستم، به مرور بشر به فكر تقليل و كاهش مواد آلي فاضلاب افتاد و به اين ترتيب تصفيه هاي بيولوژيكي يا ثانويه پا به عرصه وجود گذاشت. علي الاصول دو روش اساسي در كاهش مواد آلي فاضلاب مي تواند به كار گرفته شود.
1) روش هاي هوازي كه در آن مواد آلي در حضور اكسيژن محلول به مواد معدني تبديل مي شوند. 2) روش هاي بي هوازي كه وقتي در محيط تصفيه، اكسيژن محلول وجود نداشته باشد، مواد آلي با استفاده از اكسيژن هاي تركيبي به مواد معدني تبديل مي گردند مراحل تصفیه

فاضلاب خام ورودي به منظور جداسازي ذرات جامد بزرگ از آشغالگير عبور و به داخل حوضچه پمپاژ ريخته مي‌شود ،در این واحد علاوه بر متعادل سازی فاضلاب از لحاظ بار آلی و هیدرولیکی عمل پمپاژ و انتقال فاضلاب به سایر بخش های تصفیه خانه نیز صورت میگیرد . سپس فاضلاب وارد واحد هوادهی مي‌گردد. دراين واحد فاضلاب با كمك خطوط تزريق هوا، اكسيژن دهي شده و سبب فعاليت ميكروارگانيزم هاي هوازي و در نهايت حذف مواد آلي مي‌گردد. تركيب پساب بهداشتي

پساب بهداشتي محلول رقيقي است كه كليه آب هاي مازاد حاصل از فعاليت هاي حياتي انسان را در بر مي گيرد و شامل آب هاي مصرفي ناشي از بهداشت فردي مي باشد كه %9/99 آن را آب و بقيه يعني %1/0 آن را مواد جامد معلق و محلول تشكيل مي دهد. ساختار اصلي اين پساب همان مواد تشكيل دهنده آب آشاميدني است و علاوه بر آن در اين نوع پساب ها مقادير متنابهي از مواد مورد استفاده در زندگي روزمره انسان مانند هيدركربن ها، چربي و روغن، پاك كننده ها و غيره موجود است. عملا" مي توان گفت مهم ترين مواد موجود در فاضلاب مواد آلي، ازت، فسفر، كربن، كلسيم، منيزيم، سولفات، كلرور، كربنات و غيره است. توصيف فرآيند

با توجه به شرايط و ماهيت كمي و كيفي فاضلاب ،‌ روش تصفيه فيزيكي و بيولوژيكي براي فاضلاب در نظر گرفته شده است. در روش تصفيه فيزيكي با كمك تجهيزاتي نظير: آشغالگير و متعادل ساز، مواد جامد بزرگ از فاضلاب جدا شده و با تعدیل بار آلی و هیدرولیکی فاضلاب شرايط براي تصفيه بيولوژيكي مهيا مي‌گردد. به منظور حذف هرچه بيشتر بار آلودگي (BOD5) و رسيدن به شرايط مناسب و استانداردهاي زيست محيطي پساب خروجي، از روش های مختلف تصفيه بيولوژيكي هوادهی استفاده می شود .