آب بندی استخر توسط نفوذگر پودری یکی از پیشرفته ترین و موثرترین گونه از مواد آب بندی استخر و کریستال ساز با قدرت نفوذ بالا به داخل بافت بتن می باشد که برای آب بندی بتن و محافظت در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی و یون کلر مخرب کاربرد موثر دارد . این مواد آب بندی استخر پس از اجرا روی سطح بتن مطابق قانون عمومی لوله های موئین و با مکانیزم فشار اسمزی به درون بافت بتن نفوذ نموده و با آهک آزاد موجود در ملات بتن و رطوبت موجود در آن واکنش شیمیائی انجام داده و تمامی خلل و فرج و ترکها و لوله های موئین را با مکانیزم ساخت کریستالهای سوزنی شکل جهت آب بندی استخر پر می کند و بتن را در برابر انواع نفوذ آب ، یون های مخرب ، مواد شیمیایی موجود در انواع فاضلاب و آب دریا و انواع مواد اسیدی و قلیایی مقاوم می سازد با استانداردهای ذیل مطابقت دارد .


موارد کاربرد :


ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ساخت استخر
عایق کاری مخازن آب آشامیدنی و سپتیک ها ، تونل ها ، منهول ها و کانال اب و ولوپیت ها
عایق کاری و آب بندی سازه های زیر زمینی و فونداسیون ها
عایق بندی پارکینگ ها و آب بندی استخر ها
ایزولاسیون کانال های انتقال مایعات