درود
ممکن هست متوجه شده باشید قسمت سرچ انجمن تون کار نمی کنه اگر به گوگل متصل باشه و در آدرس بار هم آی پی
173.194.65.102 وجود داشته باشه

اگر در قالب شما و در بخش مربوط به جستجوی گوگل، به آی پی 173.194.65.102 متصل است، لطفا آن را به www.gogle.com تغییر دهید

یعنی، در جستجوی قالب ها پیدا کنید:
کد:
http://173.194.65.102/search
جایگزین کنید با:
کد:
http://www.google.com/search
موید باشید