اخذ رتبه
یکی از عمده خدمات اداری ثبتی موسسه همای راستین میهن اخذ رتبه می باشد به عبارت دیگر اشخاص متقاضی اخذ گرید و رتبه می توانند به موسسه هما رجوع کنند و توسط بهترین متخصصان اداری ثبتی موسسه هما ذر زمینه اخذ رتبه و رتبه بندی شرکتها راهنمایی شوند.
شرکتها بر اساس میزان توانایی، در عرصه فعالیتهای که انجام می دهند،به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی رتبه بندی می شوند, رتبه بندی شرکتها ،نوعی تضمین کیفیت شرکت، در ارائه خدمات و فعالیت آنها می باشد که در واقع نوعی دفاع از حقوق بهره وران است .درجه بندی و رتبه بندی که صورت می گیرد،1تا 5 است.رتبه ی1بالاترین سطح رتبه و رتبه 5 پایین ترین رتبه حساب می شود.
رتبه بندی شرکت ها بر اساس نوع فعالیت های که انجام می دهند صورت می گیرد،به عنوان مثال: معیار رتبه بندی در شرکت های مشاور بر اساس ،اظهار نامه مالیاتی،امکانات فنی و نرم افزاری نیروی متخصص و مبلغ پروژه های که انجام شده در 15سال اخیر می باشد.
در درجه بندی و رتبه بندی باید به این نکته توجه کنیم که شرکت های تازه تاسیس،سوابق شرکت در ردیف معیار رتبه بندی قرارنمی گیرد و برای اینکه بتوانیم شرکت را از رده ی 5به 4 ارتقاء دهیم , باید متناسب با هر رشته تقاضا را به حد نصاب برسانیم, در مقاسیه ی بین دو شرکت پیمانکاری و مشاوره ،رتبه بندی و درجه بندی بستگی به داشتن مدرک کار شناسی بین نیمی از اعضای هیات مدیره می باشد.
فواید رتبه بندی (گرید) در کرج
برای عقد قرارداد شرکت ها با سازمانهای دولتی و خصوصی نیاز به رتبه بندی هستندکه این رتبه بندی و اخذ رتبه باعث می شود که ادارات دولتی با شرکت ها و سازمانهایی انعقاد قراداد نمایند که از رتبه و توان مالی و فنی خوبی بر خوردار هستند.در واقع رتبه بندی شرکت ها در رشته ها و زمینه های مختلف نشان دهنده ی توان اجرایی آنها می باشد. پس هر شرکتی در مناقصات خود باید گواهی صلاحیت خود را داشته باشد , با توجه با این مطالب یک شرکت با داشتن گواهی صلا حیت و اخذرتبه درجلب اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان،محصو لات یا خدمات شرکت تاثیر زیادی دارد و در حقیقت یک شخص خصوصی و حقیقی با رتبه ای که اخذ می کند در میان رقبای خود شناخته می شود وکسب اعتماد و اعتبار می کند.
به عنوان نمونه خدمات جانبی ، اخذ رتبه مشاوره در گروه شهر سازی و معماری شامل مقاوم سازی ،طراحی و شهرسازی،ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی،معماری داخلی،ساختمان های مسکونی ، تجاری اداری ، صنعتی و نظامی،ساختمان های آموزشی ، ورزشی و بهداشتی و درمانی ، شهرسازی می باشد.
درشرکت های مشاور علاوه بر رتبه بندی اعضاء هیات مدیره ،سهامداران و کارمندان،ماندگاری شرکت مشاوره به مدت 2سال در بالاترین رتبه اهمیت بسیار دارد و لازم به ذکر است که در شرکت های مشاوره به ازای هر10میلیون ریال 1 امتیاز برای کار های انجام شده خواهد بود.در این شرکت ها (مشاوره) یکی از رتبه های مهم ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی می باشد که امتیاز می آورد.
کسب رتبه در پایه مربوط به گروه خدمات و برنامه ریزی و اقتصاد به دو مورد زیر بستگی دارد:
1- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
2- خدمات اقتصادی
پس به طور کلی اخذ رتبه این است ،که هر چه شرکت ها تلاش در راستای ،افزایش سرمایه نمانید،به همان اندازه می توانند اخذ گرید بالاتر نمانید در این صورت نتیجه می گیریم،هر شرکتی برای کسب سود بیشتر تشکیل می کند که این سود خود بستگی به میزان سرمایه و میزان فعالیت دارد.
شرکت هایی که سابقه بیشتری داشته باشند و یا در گذشت زمان سابقه ی فعالیت آن ها بیشتر شده باشد،می توانندبرای اخذ رتبه(گرید)اقدام نمایند.در این صورت باید سوابق فعالیت شرکت به همراه تعداد قرارداد موفق به سازمان و برنامه ریزی تحویل دهند. بهتر است بدانیم اگر شرکتی با نیروی کم، تحصیل کرده و متخصص ،بنا به موضوع کاری شرکت ،رتبه پایینی را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ نماید اما به مرور زمان تعداد افراد متخصص و میزان سابقه کاری را نیز افزایش دهند می توانند ، در خواست خود را بر افزایش رتبه و گرید به سازمان مربوطه اعلام نمایند.
در آخر برای اخذ رتبه میزان حد نصاب لازم و مناسب ثبت شرکت با هر رشته قرار داد، به این نکته توجه کرد که اخذ رتبه در هر رشته متفاوت از دیگری است و بدانیم این چند مورد برای اخذ رتبه بعد از ثبت شرکت بسیار مهم تلقی می شود باید شرکت مربوطه بنا به نوع فعالیت خود به ثبت برسد،تا بتواند با طی مراحل یاد شده اخذ رتبه نماید.