سلام

داخل قسمت تنظیمات bburl و bbtitle مقدار دارن اما داخل ایمیل هایی که ارسال میشه مقادیر این متغییر های رو نشون نمیده به نظرتون چیکار میشه کرد؟