10 سوال کلیدی برای تغییر آدرس شرکت
شاید قصد تغییر مکان شرکت خود را دارید و این سوال برایتان پیش آمده باشد که آیا لزومی برای اعلام تغییر آدرس شرکت شما وجود دارد یا خیر؟
جواب بله است ولی چگونه می‌توان نسبت به تغییر آدرس شرکت‌ ها اقدام نمود. در ادامه 10 سوال را که اغلب برای مدیران صنایع و شرکت‌ها در این زمینه به وجود می‌آید و مراحل کار را توضیح می‌دهیم.
سوال اول: آیا باید نسبت به اعلام و ثبت تغییر آدرس شرکت اقدام کرد؟
بله؛ چون آدرس هر شرکت از نظر قانونی محلی است که به عنوان آدرس اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال ها در نظر گرفته شده و اعلام می شود .این شامل تغییر مکان شرکت شما از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر در سطح شهر، استان و غیره می‌شود. به همین علت شما باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اعلام تغییر آدرس شرکت به مراجع قانونی اقدام کنید. لازم به ذکر است که ایجاد شعبه یا شعبات جدیدی از شرکت یا موسسه نیز مشابه تغییر آدرس، دارای همان شرایط و مدارک هستند و صاحبان شرکت باید همان مراحل را طی نمایند.
سوال دوم:ثبت تغییر آدرس شرکت‌ها توسط چه کسانی باید صورت گیرد؟
این کار باید توسط سهام‌داران و یا شرکاء طی صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت بگیرد و ثبت تغییر آدرس در تمامی شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری الزامی است.
سوال سوم:مدت زمان لازم برای ثبت آدرس موثق شرکت و استقرار شرکت مربوطه در محل چقدر است؟
قانون مدت زمان لازم را برای تغییر آدرس شرکت پس از تاریخ ثبت شرکت ۲ ماه معین کرده است و روسای شرکت و یا سهام‌داران در این مدت باید نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت اقدام نمایند، برای اخذ کد اقتصادی به مدارک خاصی نیاز است که یکی از مهم ترین آن مدارک ارائه سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی و کد رهگیری از آدرس شرکت است و این مدارک باید صدردصد به نام شرکت باشد.
سوال چهارم: تغییر محل شرکت سهامی خاص چگونه است؟
معمولا در مورد شرکت‌های سهامی خاص توصیه می‌شود که در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه شرکت ذکر نشود و تنها به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود. علت این امر بدان خاطر است که در صورت جابه جایی دوباره باید اساسنامه شرکت اصلاح شود.
سوال پنجم:مراحل لازم جهت تغییر آدرس شرکت سهامی چیست ؟
1.نخست باید یک جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده برای این امر تشکیل پذیرد و صورت جلسه ای برای تغییر آدرس شرکت تنظیم شود و به امضای هیات رئیسه برسد.
2.باید تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت شود. دانستن این مورد هم ضروری است که هر وقت اختیارات تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیأت‌مدیره‌ی شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره شرکت مربوطه باید با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام کنند.
سوال ششم:اگر تغییر آدرس شرکت از شهری به شهر دیگر باشد چه پروسه ای برای ثبت آدرس باید صورت پذیرد؟
درصورتی که محل شرکت از شهری به شهر دیگر منتقل شود. باید پرونده شرکت با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه به شهرستان مورد نظر ارسال شود.
سوال هفتم: مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در محدوده حوزه ای که شرکت در آن ثبت شده باشد به چه صورت است؟ (اگر تغییر آدرس در همان شهر مورد نظر باشد)
1.برای این موضوع هم به همان منوال شرکت‌های سهامی باید مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شده و صورت‌جلسه‌‌ای مبنی بر این تغییر تنظیم شده و توسط همه شرکاء شرکت با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک امضا گردد. (اگرکه اعضای شرکت بیشتر از ۱۲ نفر باشند می‌بایست کلیه اعضای هیأت نظار نیز ذیل صورتجلسه تنظیم شده را امضاء کنند.)
2.صورت‌جلسه تنظیم شده باید ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به‌وسیله یکی از اعضای شرکت و یا وکیل رسمی شرکت به همراه مدارک مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها برده شود و مراحل قانونی ثبت تغییر شرکت انجام پذیرد

سوال هشتم: مدارک لازم جهت ثبت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
1.باید کپی مدارک کلیه اعضای شرکت در صورتی که شرکت هیأت نظار داشته باشد گرفته شود.
2.کپی کارت ملی و دفترچه شناسنامه
3.کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس شرکت
4.کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در صورتی‌که در شرکت تغییراتی صورت پذیرفته باشد.
سوال نهم:آیا تغییر آدرس فقط از طریق مجمع باید صورت پذیرد؟
خیر، این امر می تواند توسط مجمع عمومی نیز صورت پذیرد. در قانون ثبت شرکت‌ها در اکثر شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود ،پس از بند ۳ اساسنامه تبصره ای قید شده که در آن اختیار تغییر محل شرکت را به هیئت مدیره نیز می دهد ،این تبصره به این صورت نوشته شده است : هیئت مدیره می تواند به هرکجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.
اما به غیر از هیئت مدیره، خود مجمع عمومی نیز می تواند نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نماید ، منظور از مجمع عمومی نیز، سهام‌داران و یا شرکاء در شرکت هستند که با تشکیل صورت‌جلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.
سوال دهم: مراحل کلی تغییر آدرس شرکت از طریق مجمع به چه صورت است؟
1.نخست باید مدارک توسط موکل تکمیل شده و به کارشناس تحویل داده شود.
2.مدارک باید به وکلا تحویل داده شود.
3.صورت‌جلسه صادر شده و به موکل جهت امضا تحویل داده شود.
4.پس از این مرحله مدارک باید به اداره ثبت توسط وکلا تحویل داده شود.
5.مدارک بررسی می‌شود و در صورتی که نقصی در مرحله تایید نهایی دیده شود اعلام می‌شود . در اینجا با هماهنگی با موکل نقص مورد نظر اصلاح می‌شود و درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی)
6.تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات انجام می‌گیرد.
7.تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی، تغییر آدرس در روزنامه رسمی صادر می‌شود.