برنامه غذایی ورزشکاران
با بالا رفتن سطح آگاهی های اجتماعی توجه به ورزش و فعالیتهای ورزشی چه در سطح عمومی و چه در سطح حرفه ای رو به افزایش است
از سوی دیگر در دهه اخیر استفاده از مکملهای ورزشی مورد اقبال باشگاههای ورزشی و مراجعان آن قرار گرفته است
مکملهای ورزشی علاوه بر هزینه بالا همیشه خطر تقلبی و بی کیفیت بودن را هم دارند ضمن آنکه مصرف مکملهای ورزشی میتواند در دراز مدت عوارض غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد
اصولا توجه داشته باشید که مصرف با کیفیت ترین مکملهای ورزشی تنها برای یک دوره مصرف سه تا چهار ماهه قبل از مسابقات با فشار تمرین زیاد است و نه نیازی به مصرف مداوم اینها هست و نه به صلاح است که از این مکملها استفاده مداوم بعمل آید .
چگونگی تامین نیاز های غذایی ورزشکاران
همواره توصیه محافل پزشکی ورزشی در اقصی نقاط دنیا بر این است در برنامه استانداردرژیم غذایی ورزشکاران تقریبا تمامی نیاز های ورزشکاران آماتور و نیمه حرفه ای و ورزشکاران حرفه ای که در شرایط مسابقه نیستند به راحتی تامین میگردد و نیاز به هزینه های بالا و ریسک پذیری بیماریها به حداقل میرسد
خصوصیات یک رژیم مناسب
یک رژیم ورزشی به افراد این قابلیت را میدهد که برنامه غذایی ورزشی خود را با برنامه غذایی خانواده هماهنگ کرده و نیازمند استفاده از یک برنامه غذایی نامتناسب با سفره غذایی نباشد

اصول طراحی رژیم غذایی ورزشکاران
رژیم غذایی در ورشکاران نسبت به رژیم افراد عادی تفاوتهایی دارد لکن با پیروی از اصول همسفرگی غذایی قابل اجرا میباشد مهمترین اصل طراحی رژیم غذایی ورزشکاران افزایش میزان پروتیِن میباشد این میزان که تقریبا 8. گرم به ازای هر کیلو کرم میباشد در یک برنامه ورزشی تا 1.5 تا 2گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن افزایش میابد که مقادیر بالاتر با توجه به نوع ورزش متفاوت است همچنین افزایش نیاز به کربو هیدرات ها در یک برنامه ورزش بدو دلیل انجام میشود که یکی داشتن انرژی کافیو دیگری جلو گیری از خستگی زودرس میباشد . همچنین دراین برنامه باید به افزایش میزان املاح و ویتامینهای مورد نیاز که برای ساخت عضلات مورد نیاز میباشد توجه نمود.
چگونگی محاسبه انرژی
معمولا در هنگام طراحی یک برنامه ورزشی توجه به نوع ورزش , مدت زمان آن و تعد اد دفعات انجام آن در طی هفته مهم است تا به اضافه کردن این میزان کالری مورد نیاز و تعیین مقدار کافی از دستجات غذایی بتوان برنامه مناسبی را طراحی نمود این موارد و سایر موارد جزِیی تر نشان دهنده این امر است که طراحی رژیم غذایی برای ورزشکاران یک برنامه کاملا علمی وحساب شده است لذا با اطمینان میتوان به افزاد توصیه نمود که در صورت کنار گذاشتن این باور غلط که کسب اندام ورزیده تنها در گرو استفاده از مکملهای ورزشی است میتوانند در اکثریت موارد برنامه ارتقا فعالیتهای ورزشی خود را در قالب رژیم غذایی ورزشی تامین نمایند
در رژیم غذایی وزن من با توجه به شدت فعالیتها برنامه های اجرایی ساده و در عین حال کاربردی به مربیان و مراجعین محترم ارائه خواهد گردید تا ضمن استفاده از این برنامه استفاده از رژیمهای غذایی استاندارد ورزشی را در بین جامعه ورزشی رواج دهند
تاریخ انتشار: