ثبت صورتجلسات
یکی از مواردی که شرکتها برای انجام آن نیاز به مراجعه به اداره ثبت شرکتها دارند ثبت تغییرات می باشد به عبارت دیگر برای ثبت صورتجلسات تغییرات باید به صورت قانونی اقدام نمایید

بر طبق قوانین اداره ثبت شرکتها , برای انجام هر گونه تغییر در شرکت مانند ورود و خروج شرکاء، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و .... باید صورت جلسه تغییرات تنظیم شود ,صورتجلسه به نوشتهای گفته میشود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسههای رسمی می باشد به طور معمول صورتجلسات،شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین، و مصوبات و مذاکرات جلسه است.
معمولا صورتجلسات در قالبی از پیش تعیین شده نوشته میشوند،تمرکز اصلی صورتجلسات بر ذکر مصوبات با ذکر اقدام کنندگان و مهلت اقدام است، از همین رو یکی از خدمات مهم موسسه هما تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکتها می باشد و متخصصان ثبتی اداری این موسسه به بهترین نحو و در کمترین زمان فرایند تغییرات شرکت شما را انجام می دهند.
در اداره ثبت شرکتها می توان تغییراتی که برای شرکت مورد نیاز می باشد را ثبت نمایید,تغییرات در شرکتها به طور کلی بایستی بر طبق صلاحیت مجمع عمومی باشند به طوری که برخی تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و برخی دیگر عادی می باشند.مواردی که فوق العاده می باشند به صورت زیر است:
انحلال شرکت
افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
ورود و خروج شرکاء شرکت
تغییرنام شرکت
تغییر موضوع شرکت
تغییر آدرس شرکت
نقل و انتقال سهام شرکت
و به طور کلی تغییرات موضوعاتی که در اساسنامه شرکت قید شده باشد در صلاحیت مجمع, فوق العاده می باشد.
مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می باشد و می توانند درثبت تغییرات شرکت انجام دهند,مربوط به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان شرکت، تعیین و تصویب بیلان مالی شرکت ، انتخاب یا تمدید بازرسین شرکت ، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد.
برای ثبت تغییرات شرکت خود می توانید به موسسه همای راستین میهن مراجعه نمایید و از خدمات تخصصی این موسسه معتبر و متخصص بهره مند شوید. برای ثبت تغییرات شرکت بایستی به امور و مراحل و شرایط آن آگاه باشید.اکثر شرکتها در مواردی اقدام به ثبت تغییرات می نمایند, برای ثبت تغییرات و اجرای آن در یک شرکت قوانین خاص و ویژه ای وجود دارد. مدیران شرکت ها و موسسات برای اجرای تغییرات شرکت یا موسسه شخصی بایستی بر طبق قوانین اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند. ثبت تعییرات بر طبق سیستم و قوانین و با تنظیم صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها انجام می شود.
ثبت تغییراتدارای مراحل خاصی می باشد به طوری که اگر بر طبق مراحل و از طریق قانونی انجام نشود غیر قابل قبول است یکی از این مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات است این مرحله مهارت لازم را می خواهد به طوری که اگر صورتجلسه تغییرات تنظیم نشود نمی توان تغییرات را به ثبت رساند , اگر شرکتی بخواهد تغییراتی را انجام دهد باید صورتجلسه را تنظیم کند و این کار نیز به تخصص و تجربه لازم نیاز دارد از همین رو موسسه حقوقی هما این مرحله را برای شما به نحو احسن انجام می دهد شما می توانید با مراجعه به موسسه هما تغییرات شرکت خود را بیان کنید سپس متخصصان هما صورتجلسات تغییرات را برای شما تنظیم می کنند و به اداره ثبت شرکتها ارائه می کنند سپس بعد از طی شدن مراحل قانونی تغییرات شرکت شما به ثبت می رسد.