یکی از بهترین فرصت ها جهت بالا بردن بازدید سایت استفاده از خوابگاه های دانشجویی و پانسیون ها می باشد بدین صورت که افراد همخانه وارد سایت های همدیگر شوند و از سایت های همدیگر بازدید نمایند البته صحبت با مالکین خوابگاه های خودگردان هم بسیار به این امر کمک خواهد کرد.