بهترین دامنه ها کدامند:

اولین گام برای حضور در اینترنت ثبت یك نام ( دامین – دامنه ) در اینترنت است. این امكان برای مدت یك سال تا ده سال وجود دارد. این نام منحصر به فرد ( دامین – دامنه ) ، كه به عنوان هویت مجازی ( اینترنتی ) شخص یا شركت تلقی میگردد در بانك اطلاعاتی سازمان جهانی اینترنیك ثبت می گردد و حق مالكیت، تمدید، تغییر مشخصات و انتقال آن متعلق به دارنده آن خواهد بود. نام سایت اینترنتی ( دامین – دامنه ) نه تنها آدرس تجارت شما در دنیای الكترونیكی است بلكه هویت مجازی شما در دنیای اینترنت و نامی است كه مشتریان تان تجارت تان را بدان نام می شناسند. همچنین بخشی از پست الكترونیكی (Email) شما نیز خواهد بود. لذا انتخاب نام سایت اینترنتی ( دامین – دامنه ) فراتر از انتخاب نامی ساده برای تجارت است. در انتخاب نام اینترنتی نکات زیر را به یاد داشته باشید:

  • نامی را انتخاب كنید كه براحتی در ذهن بماند.
  • نام انتخابی شما می بایست نوع تجارت شما را شرح دهد.
  • سعی كنید نام انتخابی شما بدون پیچیدگی و براحتی توصیفی از نوع تجارتتان باشد. اگر سایت اینترنتی تان در رابطه با تجارت موجود شما است سعی كنید نام اینترنتی انتخابی ، متناسب با نام تجارتتان باشد.
  • سعی كنید نام انتخابی كوتاه و ساده باشد. بهترین نام اینترنتی نامی است كه مشتریان آن فقط با یك بار دیدن و یا شنیدن به خاطر بسپارند و بتوانند به درستی آن را در مرورگر (browser) خود بنویسند.
  • در بسیاری موارد ثبت نام های مشابه نام انتخابی می تواند این اطمینان را ایجاد كند که مشتریانی را كه بخشی از نام سایت را از یاد برده اند ، از دست نمی دهید.