سامانه ثبت تغییرات
در حال حاضر شرکتها و موسسات بسیاری در حوزه های متفاوت اقتصادی ,تجاری و غیره فعالیت می کنند و اکثر این شرکتها بعد از مدتی نیاز به تغییرات دارند و برای ایجاد تغییرات باید تغییرات به ثبت برسد, برای ثبت تغییرات شرکت همانند ثبت شرکت بایستی به سایتاداره ثبت شرکتها مراجعه شود و از طریق سامانه ثبت تغییرات , تغییرات شرکتها را به ثبت رساند. به طور کلی هر گونه تغییری که در یک شرکت انجام می شود باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و براساس قوانین اداره ثبت شرکتها ,تغییرات ثبت می شود, در سالهای اخیر ثبت تغییرات شرکتها فقط حضوری انجام می شد اما در حال حاضر ثبت تغییرات از طریق سامانه ثبت تغییرات انجام می شود.
ثبت تغییرات شرکتها از طریق سامانه ثبت تغییرات مزایای بسیاری دارد به طور مثال, کاهش مراجعات حضوری، استاندارد سازی تنظیم صورتجلسات، امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورتجلسه از طریق سامانه و پیام کوتاه.
تغییرات شرکتها
قطعا شرکتهایی که به ثبت رسیده اند بعد از مدت زمانی نیاز به برخی تغییرات دارند و موسسین شرکتها بایستی تغییرات اعمال شده در شرکت را به ثبت برسانند به عبارت دیگر شرکتی که به ثبت رسیده است برای ورود و خروج شرکا باید ثبت تغییرات بزند یعنی در صورتی که یکی از اعضای شرکت خارج شود یا عضو جدیدی وارد شود باید صورتجلسه تغییرات تنظیم شود از همین رو شرکتها برای این مهم به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کنند , در اداره ثبت شرکتها درباره چگونگی ثبت تغییرات شرکتها و اینکه چه مراحلی باید طی شود بیشتر آشنا می شوید برای ثبت تغییرات شرکتها باید حتما صورتجلسه تغییرات آماده شود به طوری که برای اعمال هر تغییر باید یک صورتجلسه تنظیم شود یعنی در آن صورتجلسه قید می شود که تغییر به چه صورت است.
تغییرات شرکتها باید در مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مطرح شود و صورت جلسه تغییرات مطرح شده توسط اعضا هیئت مدیره امضا می شود. تغییرات شرکتها شامل موارد زیر می باشد که برخی از این موارد در مجمع عادی به طور فوق العاده و برخی دیگر در مجمع فوق العاده مطرح می شود.
تغییرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت ، تغییر آدرس شرکت، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، ورود وخروج شریک یا شرکاء ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها و… می باشد .