کواد کوپتر در واقع هلیکوپتری است که چهار ملخ دارد و کواد کوپترها به دلیل طراحی خاصی که نسبت به هلیکوپترها دارند دارای پرواز پایدارتری هستند و برای کارهای نظارتی و تصویر برداری هوایی مناسب میباشند و همچنین کواد کوپتر حرفه ای دوربین دار در صنعت هواپیمایی و معدن مورد استفاده قرار میگیرد .