کاشت مو در موسسه حکیمان تبریز بروش نوین FIT و FUT انجام میشود. ویژگی روش FIT که یکروش قدیمی تر است این است که پیاز مو توسط پانچهای مخصوصی از یک نقطه پر موی بدن به عنوان اهدا کننده برداشت شده و در نقطه طاسی کاشته میشود. در این روش بدلیل استفاده از پانچ، حدود20 تا 30 درصد فولیکولهای مو در ناحیه اهدا کننده از بین میروند. بعلاوه چون عملیات برداشت و کاشت باید همزمان انجام شود در هر جلسه امکان کاشت تعداد محدودی مو وجود دارد و برای ایجاد تراکم مورد نظر نیاز به 3 جلسه یا بیشتر کاشت مواست.بعلاوه عملیات نگهداری مو در این روش خیلی مهم است تا مو با بهترین کیفیت در محل کاشته شده رشد کند و پیوند موفقی ایجاد شود. این روش مناسب کسانی است که مقدار کمی مو نیاز دارند زیرا امکان ایجاد تراکم خیلی زیاد در این روش وجود ندارد.
روش FUT یک روش ایده آل بدن محدودیتهای روش FIT است و از دقت و سرعت قابل ملاحظه ای در عملیات کاشت مو برخوردار است که این بعلت استفاده از روشی سریع و دقیق است. در این روش یک نوار به عرض 1 تا 1.5 سانتی متر قولیکول مو از پشت سر برداشته میشود و با همان کیفیت بالای برداشت در محل طاسی در عمق 1 میلیمتری کاشته میشوند. بدلیل سرعت کار این روش بسیار مطمئن است.قالبا یک سر کاملا تاس با 1 یا 2 بار عملیات کاشت در این روش درمان میشود. در هر جلسه حدود 5000 عدد مو قابل کاشت است که تقریبا 4 برابر روش قدیمی است. البته گاهی آمار 1500 تا 2000 عدد نیز گزارش شده است ولی قطع واز بین رفتنفولیکول وجود نداشته است. موی پیوندی معمولا بعد از 2 ماه کاملا پایدار شده و شروبرشد میکند. استفاده از میکروسکوپهای مناسب برای عملیات کاشت مو کمک زیادی به کار کاشت موکرده است وباعث ایجاد موهایی زیبا و یکدست و با تراکم زیاد نموده است. امروزه علم ترمیم و زیبایی در بخش مو تغییرات و پیشرفت زیادی نموده است. تلکنولوژی های پیشرفته پزشکی مانند سلولهای بنیادی و کشت های آزمایشگاهی چه بسا شما را از برداشت مو از ناحیه پر مو هم بی نیاز کند.

منبع:کاشت مو در تبریز - کلینیک و درمانگاه تخصصی پوست و موی حکیمان