دوستان قصد دارم از یک شرکت معتبر خارجی نمایندگی دامین بگیرم

دوستان ممنون میشم چندتاشون که ایرانو تحریم نکردن و مال کشور های امریکایی و... نباشن خودشونو با لیینکشونو برام تایپ کنید
که قابلیت ها کافی هم داشته باشه مثلا زیر نماینده هاست SSL و...
مهم تر از همه قیمت قابل رقابت هم داشته باشند