با سلام


میخواستم بدونم چطوری باید این هدرم رو به جای اینجایی که مشخص کردم تو عکس قرار بدم.
اینم هدرمه که میخوام به جای اون کادر کلا قرار بدمباید چطوری کاری کنم تا بتونم تمیز به جای اونا قرار بدم.