تو vb وقتی میخوام برا کسی پیغام خصوصی بنویسم واسه کسی صفحه منتقل به index سایت صفحه اصلی چرا؟؟