سلام

شده در عنوان و موقع نگارش تاپیک بنویسید VBIRAN، اما نتیجه نهایی ثبت شده، عنوان موضوع را به صورت vbiran نمایش داده دهد.

برای حل این مشکل:

ادمین سی پی / تنظیمات / تنظیمات اصلی / تنظیمات ارسال و ویرایش پست
فیلد "جلوگیری از SHOUTING"
بر روی عدد 0 قرار گیرد.

موید و پیروز باشید