خب ، بدون لیچ که نمیشه !

البته ، از لیچر فقط خودم می خوام استفاده کنم ،

یه جورایی لیچر شخصی !

بازم مشکلی هست ؟!
در حدی باشه که به سرور فشار نیاره مشکلی نداریم
اما اگه عمومی شد مثل وی بی ایران یعنی لود سرور رفت بالا ساسپند میشین
در استفاده شخصی مشکلی پیش نمیاد