باسلام سیستم امتیاز دهی خود وی بی رو فعال کردم اما نه در پست بیت نوار سبز رنگ اضافه شد نه در نوار زیر پست آیکونی که بشه باهاش امتیاز داد مثل خود وی بی ایران
تو پست بیت من فقط میزان امتیاز اضافه شده نوار سبز تو پرفایل میاد اما تو پست بیت نه