درود
مشکل حل شد

روش حل (صرفا بخوانید. انجام شده است):
در مسیر includes وارد فایل config.php شوید و این لاین را پیدا کنید:
کد:
// $config['Mysqli']['charset'] = 'utf8';
از حالت کامنت خارج کنید و مقدار آن را به latin1 تغییر دهید. یعنی تبدیل شود به:
کد:
$config['Mysqli']['charset'] = 'latin1';
در صورت تایید، اعلام کنید تا بسته شود