ماهیت و نوع فاضلاب در تصفیه فاضلاب یا پساب کارواش ها
اولین کاری که در کارواش ها بر روی ماشین ها صورت می#گیرد شستشو با آب است که گل و لای روی ماشین#ها با این عمل به آب خروجی اضافه می#شود که در بحث تولید فاضلاب با عنوان TSS یا مواد معلق یاد می#شود این مواد قابلیت ته نشینی دارند. مرحله بعدی در شست و شوی ماشین ها در کارواش اضافه نمودن کف یا اصطلاحا دترجنت می باشد که دارای سورفاکتانت ها می باشند این ماده ماهیت آلی داشته و باعث تغییر کیفیت شیمیایی در آب می شود. از دیگر موادی که موجود در پساب یا فاضلاب کارواش ها می باشد روغن وگریسی است که همراه با شستشو به آب اضافه می شود و موجب آلودگی جدی منابع آب زیرزمینی می شود و همین طور فلزات سنگینی مانند سرب که می باید در تصفیه پساب یا فاضلاب تولیدی در کارواش ها بدان توجه کرد. در کارواش ها پساب حاصل از شست وشوی ماشین ها مستقیماً به چاه یا کانال#های آب تخلیه می#شوند که این امر سبب آلودگی جدی و سمی شدن سفره ها و منابع آب زیرزمینی می شوند که امر تصفیه فاضلاب کارواش ها را ضرورت می#بخشد.
پکیج تصفیه فاضلاب کارواش