با سلام
در صورتی که به دامنه نیاز دارید با بنده در تماس باشید.
دامنه ها به صورت کرک شده خریداری میشوند
ثبت به صورت 1ساله و 2ساله انجام خواهد شد.
dns دامنه فقط هنگام ثبت دامنه وارد میشود و بعد از آن قابل تغییر نمی باشد.
دامنه ها قابل تمدید و انتقال نیستند.
قیمت 1ساله : 30ت / 2ساله50
پسوندهای قابل ثبت : com/net/info/org/ و ...

ایدی تلگرام : tohid35