از خود پشتیبان ها هم سوال کنید نحوه نفوذ رو احتمالاً بهتون میگن .