میخواستم بدونم این حالت نمایش پست ها به شکل


مرتب سازی بر اساس:

عنوان موضوع

دقیقا به چه شکلی پست ها را نمایش میده

یعنی اگر پست به ترتیب حروف الفبا انگلیسی زده شده باشد نمایش پست ها را به صورت


a - z

نمایش میده