درود رفقا..
برای راست چین کردن پیام ها در این اسکریپت باحال، فقط کافیه فایل defaultfacoredefault.js رو که توی مسیر cometchat/cache هست، با یه ادیتور درست درمون باز کنید، و تغییرات زیر رو اعمال کنید :
کد زیر رو پیدا کنید :
کد:
<div class=\"cometchat_chatboxmessage\" id=\"cometchat_message_"+_c5.id+"\"
در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید :
کد:
<span class=\"cometchat_chatboxmessagefrom"+_c6+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:
کد:
<span class=\"cometchat_chatboxmessagecontent"+_c6+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:

کد:
<div class=\"cometchat_chatboxmessage\" id=\"cometchat_message_"+_fb+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:
کد:
<span class=\"cometchat_chatboxmessagefrom"+_fe+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:
کد:
<span class=\"cometchat_chatboxmessagecontent"+_fe+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:
کد:
<div class=\"cometchat_chatboxmessage\" id=\"cometchat_message_"+_11b.id+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:
کد:
<span class=\"cometchat_chatboxmessagefrom"+_11c+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اینو پیدا کنید:
کد:
<span class=\"cometchat_chatboxmessagecontent"+_11c+"\"
دوباره در ادامه ش اوّل یه فاصله تایپ کنید (دکمه Space روی کیبورد) ، بعد اینو بذارید :
کد:
 align=\"right\"
اسکرین شات بعد از عمل جاوائی ! :

بعدم هیشی دیه. ذخیره ش کنین و خلاص !
چاکریم

کلبه دار