درود رفقا
تو یکی از تاپیکای قدیمی یکی از رفقا اینو پرسیده بود و یکی دیه از رفقا هم بش پاسخ داده بود ولی کامل نبود. گفتم اینو بگذارم باحاله.

با این آموزش "فقط" عکسایی که تو پستاتون می گذارید گوشه هاش گرد می شند. نه شکلک گرد می شه نه تصویر امضاء.
اوّل کد زیر رو توی additional.css اضافه کنید :

کد HTML:
.post img{-webkit-border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;border-radius:15px;}
بعد قالب postbit_legacy رو باز کنید و کد زیر رو بیابید :
کد HTML:
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
جایگزین کنید با :
کد HTML:
<div class="post" id="post_message_{vb:raw post.postid}">
اسکرین شات :
چاکریم
کلبه دار