درود رفقا

وقتی از فاروم خارج می شیم، دوتا گزینه داره. یکی صفه اوّل انجمن، یکیم بازگشت به صفه قبلی..
تو جستجوی زبان پیداش کردم که اینطوریه :
کد HTML:
همه کوکی ها حذف شدند<ul><li><a href="{1}">بازگشت به صفحه مورد نظر شما که قبلا مشاهده نمودید</a></li><li><a href="{2}">بازگشت به صفحه اول انجمن</a></li></ul>
خالا این لینک {1} رو چطور انتخاب می کنه ؟ کدش شیه ؟
کلبه دار