تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 5 از 9 نخستنخست 123456789 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 90

مقاله: آموزش رفع مشکلات هک بازی آنلاین ibproarcade ویبولتین 4

  1. آموزش رفع مشکلات هک بازی آنلاین ibproarcade ویبولتین 4 »

   آموزش رفع مشکلات هک بازی آنلاین ibproarcade ویبولتین 4

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2011/07/21 02:07 AM
   امتیاز:  (4 رای ، میانگین : 4.00 )

   درود.

   در این مقاله قصد داریم مشکلات ibProArcade را معرفی و رفع کنیم .

   مشکل اول :

   من ibProArcade را نصب کرده ام و کار میکند ولی امتیاز ها را ذخیره نمیکند !

   برای رفع این مشکل به هاست خود بروید . درون روت فایل index.php را باز کنید و بعد از <?php اینتر بزنید و اضافه کنید :

   کد:
   // ibProArcadeif($_POST['module'] == "pnFlashGames")
   {
   	require_once('./global.php');
   
   
   	switch($_POST['func'])
   	{
   		case "storeScore":
   		$_GET['act'] = "Arcade";
   		$_GET['module'] = "arcade";
   		$_GET['do'] = "pnFStoreScore";
   		break;
   
   
   		case "saveGame":
   		$_GET['do'] = "pnFSaveGame";
   		break;
   
   
   		case "loadGame":
   		$_GET['do'] = "pnFLoadGame";
   		break;
   
   
   		case "loadGameScores":
   		$gid = $vbulletin->input->clean_gpc('p', 'gid', TYPE_INT);
   		$uid= $vbulletin->userinfo['userid'];
   		$game = $db->query_first("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "games_scores WHERE mid=$uid AND gid = $gid ORDER BY score DESC LIMIT 0,1");
   		$scores = $game[score];
   
   
   		if($scores != false)
   		{
   			//Return true
   			print "&opSuccess=true&gameScores=$scores&endvar=1"; //send endvar to keep opSuccess separate from all other output from PostNuke
   		}
   		else
   		{
   			print "&opSuccess=false&error=Error&endvar=1";
   		}
   		break;
   	}
   }
   
   
   $act = $_GET[act];
   $autocom = $_GET[autocom];
   $showuser= $_GET[showuser];
   if($act == "Arcade" || $autocom=="arcade") {
   include "arcade.php";
   exit();
   }
   if(!empty($showuser) && $showuser >= 1) {
   $u = $showuser;
   $_GET[u] = $showuser;
   include "member.php";
   exit();
   }
   
   
   // end of ibProArcade
   مشکل دوم :

   من وقتی ibProArcade را نصب میکنم صفحه سفید است یا ارور مموری می دهد .

   برای رفع این مشکل درون روت انجمن فایلی به نام php.ini باز کنید و خطوط زیر را در آن کپی کنید :

   کد:
   max_execution_time = 600   ; Maximum execution time of each script, in secondsmax_input_time = 600	; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
   memory_limit = 96M   ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)
   مشکل سوم :

   در صفحه ibProArcade من کادر ها نمی آیند یا درست نمایش داده نمیشوند .

   برای رفع این مشکل فایل skin_Arcade.php را باز کنید و <fieldset> ها را با <fieldset class="fieldset"> جایگزین کنید .

   مشکل چهارم :

   من از قالبی بجز دیفالت استفاده میکنم و قالب اصلاً درست نمایش داده نمیشود .

   برای رفع این مشکل به قالب additional.css خود بروید تمام آن را کپی کنید .

   حالا قالب arcade.css را باز کنید و به انتهای آن کد های ادیشنال دات سی اس اس را Paste کنید .

   موفق باشید.

   منبع : وی بی ایران
 1. Top | #41
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  330
  میزان امتیاز
  41

  پیش فرض

  آقا من وقتی می خوام وارد یه بازی بشم میگه شما از طرف مدیر کل اجازه بازی رو ندارید

  تو سایت جستجو کردم تو یه پست نوشته بود که باید برم قسمت Group Permissions , وقتی اینجا یا روی هر قسمت دیگه کلیک می کنم صفحه زیر باز میشه , حالا اینجا باید برم کدوم قسمت ؟

 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #42
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  330
  میزان امتیاز
  41

  پیش فرض

  دوستان کسی نیست کمکم کنه ؟

 4. Top | #43
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  699
  میزان امتیاز
  82

  پیش فرض

  من هر کاری کردم قالب درست نشد

  حتی کد ها رو هم عوضش کردم

  http://forum.persianbax.ir/arcade.php/

  چیکار کنم؟

 5. Top | #44
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  Connect
  نوشته ها
  2,771
  میزان امتیاز
  337

  پیش فرض

  کد:
  mySQL query error: SELECT arcade_access, p_require FROM usergroup WHERE usergroupid = 1
  
  mySQL error: Unknown column 'arcade_access' in 'field list'
  mySQL error code: 
  Date: Monday 07th 2011f November 2011 12:29:46 PM
  سايتتون بالا نمياد !

 6. Top | #45
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  330
  میزان امتیاز
  41

  پیش فرض

  آقا این مشکل منو کسی نمیتونه برطرف کنه ؟

 7. Top | #46
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  47
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  کد:
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <title>ibProArcade</title>
  </head>
  <body bgcolor="#E3E6EB" lang=DE link=white vlink=white style='tab-interval:
  35.4pt' leftmargin=0 topmargin=5 marginwidth=0 marginheight=0>
  <br/><br/><div align=center><b>Sorry, no access granted here</b><br /><br /><br />
  But you may want to donate for this fantastic Arcade-Hack<br /><br />
  <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_blank">
  <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
  <input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/x-click-but04.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it is fast, free and secure!">
  <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
  <input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHTwYJKoZIhvcNAQcEoIIHQDCCBzwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYAw0qTE+81JEAkh6WEkgwYUY8BBXxeIcD9+uFIeXViQ3t29l5g6SC7MybcHe+NLi+2PwV9AWDPhIzDLzhqy3Ychax/ya+ZEaK9v9FCCllURKJwOku1NbcG1tD7CIPxRoTc+rEuT+QTwA9fEapo17QWMsio6k7vjB+o6ETIvHgkGCzELMAkGBSsOAwIaBQAwgcwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQITZlj3g4wGVmAgagDJcqA9qSPn9uRM4A8F0Umvos4fiRfFgRXRH8g1s+Hw2OuH/2tMTwcU0TwlxHRFW1FtjJQbvPvP2yZghNGi8y3d8agCX6oIoSmcHZtt65iz4l9NIuAJvWWVgHAcmCfXrdWTUewnNShIn7dXDQfvbUIkRuFusxBcz9jRmlCktxt4d2QB9yg96n8nkR2qaKy5Cs/MRfxEkpIyXBCjmmAyS537XVdQxl4zy2gggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0wNzEyMDMxOTEyNTJaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBQMgSlaGaoScXeNekQS3hDv4HBFvzANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgAAX8BzAHphp9mgr4zgC1qwyFNAjezzuhlYPupiEN/UYzNLrp9bxOGmHxJeXsO7dc/UrbEOleawNVnPynmG4YYlZYgi5SLP/MXtmEwRcMLu0GEuul1B0UBZVLbyTOO1R6zACxXGl9/rDH6UItrQG48yGXQETpe6TAaOLH9trLpgC-----END PKCS7-----
  ">
  </form>
  <br />
  <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_blank">
  <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
  <input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/logo/lockbox_150x50.gif" border="0" name="submit" alt="Zahlen Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!">
  <img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
  <input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHTwYJKoZIhvcNAQcEoIIHQDCCBzwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYCkS4h5ZPLAr6xqhY7D4abwe+MO2MCZ/+bu+nSoFPfVV3Og6DpNbh71VDmDJFo721fabIdSXyvlqcQD+xyUpeQASXfgn2Wd2EJHYP5cldWHx1UCWcEfUBnRXAx8EwbaFyB/UViwSPG+cFc4bGvFmgv0+yG34KSaNBDbtOgnDDNo0DELMAkGBSsOAwIaBQAwgcwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIWLgjaiwSmDqAgagJzUqVtUYSt+KdyV6yGVlnrX/ByvDM3gS9ZpaVABGWOc1DfCMhmsVi1j8mow7r8zx232a0+posHl7pBlMJPCKU36yD2odNnyHqwndCiRtrPBuk+bnCie79dFdjJoUTWq5ZMIH3hdgCU2ohP5Gvmsvrbu/3suWq+Mmb3fnu9e2YLvB72hWSOGRX33VqLclupUc3CD3Y4DMzu49zKgYLJOKLQU6Tt6IkJmagggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0wNzEyMDMxOTAyNTJaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBRyGMprMXTN8y+e4u4vV4N6PnW/4TANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgHlsFHVxSZ+4wmhsfcomVZ3dAUofJbA+DfS9yoWsMa22dLmtMrnf8uEH8q2P5hecrkRCJHIGF1CwrBia5jyzKAUTDqzLVHDOjfKVMN3oQ5pR74iNKEjaZc3ekaO9O7kqalyZM0jrrYZsKYP8DJZpjJS7H0RzQ7NEeV8co4vn9bHk-----END PKCS7-----
  ">
  </form>
  Thank you!
  </div>
  </body>
  </html>

  سلام من داخل این <?php رو پیدا نکردم که زیرش چیزی اضافه کنم تا سیستم امتیازش درست شه اگه میشه برام درستش کنید

  ممنون این کدم که کذاشتم ایندکس بازی انلاین منه

 8. Top | #47
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  47
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  کسی نیست کمک ما کنه

 9. Top | #48
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.1.11
  نوشته ها
  1,541
  میزان امتیاز
  196

  پیش فرض

  سلام من داخل این <?php رو پیدا نکردم که زیرش چیزی اضافه کنم تا سیستم امتیازش درست شه اگه میشه برام درستش کنید

  ممنون این کدم که کذاشتم ایندکس بازی انلاین منه
  باید توی روت هاستتون فایل index.php رو باز کنید
  ربطی به ایندکس بازی آنلاین نداره!

  کاربر مقابل از Mr.FranK بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 10. Top | #49
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  47
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  من قالبمو با این روش درست کردم بعدش اومدم بعد از پی اچ پی این کذ برای امتیاز دهی رو گزاشتم هم قالبم خراب شد هم امتیاز نمیده دیگه
  بعد هم که برداشتمش دیگه قالبم درست نشد

  چی کار کنم؟؟

 11. Top | #50
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  Connect
  نوشته ها
  2,771
  میزان امتیاز
  337

  پیش فرض

  arcade.css رو برگشت بزنيد و بعد دوباره css هارو به انتهاش بذاريد ببنيد درست ميشه ؟

صفحه 5 از 9 نخستنخست 123456789 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. دانلود هک ibProArcade- professional Arcade System 2.7.0+ برای ویبولتین 4
  توسط VBIran در انجمن دانلود IbProArcade و V3 Arcade
  پاسخ: 62
  آخرين نوشته: 2017/01/08, 01:06 PM
 2. پاسخ: 107
  آخرين نوشته: 2016/03/15, 03:44 PM
 3. مد اضافه کردن تب های ibProArcade برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن دانلود IbProArcade و V3 Arcade
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2015/10/06, 10:45 AM
 4. پاسخ: 24
  آخرين نوشته: 2014/08/05, 10:48 AM
 5. پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2011/01/18, 01:20 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •