برای استفاده از اسپری رنگی باید چه نکاتی را در نظر داشت؟هنگامی که قصد شروع نقاشی ساختمان دارید باید لباس مخصوص کار بپوشید و همچنین دستکشی مناسب را به دست کنید تا خود را به خوبی در مقابل احتمال پاشش رنگ در امان نگه دارید. توصیه می شود به منظور تهویه هوا، درب و پنجره ها را باز بگذارید.
قسمت هایی که قصد دارید رنگی نشوند، باید روی آن ها را با کاغذ هایی مناسب بپوشانید که این بخش های معمولا شامل قاب درب و پنجره، پریز های تلفن و برق، قرنیز های کنار دیوار ها، لوله بخاری ها و مانند این ها می شود.طریقه رنگ کردن با اسپری رنگی چگونه است؟سعی کنید انواعی از این اسپری ها را تهیه کنید که بدون هوا هستند زیرا هوای کمتری از آن ها خارج می شود و برای رنگ آمیزی مناسب تر هستند و در نتیجه رنگ کمتری به اطراف پاشیده می شود و محیط را کثیف نخواهد کرد.
توصیه می شود که در ابتدا کار رنگ کردن را از سقف شروع کنید، سپس به سراغ گوشه های اتاق رفته و به همین ترتیب مرتب پیش روید. در حین انجام کار از به خوبی رنگ شدن اطمینان کافی را حاصل نمایید و بررسی کنید که آیا تمامی قسمت ها به صورت یکنواخت رنگ شده اند یا خیر زیرا در صورت بررسی نکردن این مورد ممکن است که در انتها بخش هایی تیره تر باشند و یا لکه دار رنگ شده باشند.وظایف نقاش چیست؟وظیفه ای که این افراد به عهده دارند، آماده کردن سطح برای رنگ آمیزی است. سوراخ هایی که ممکن است بر روی سطح وجود داشته باشد را باید با استفاد از نوار و یا دیگر وسیله های محافظتی بپوشانند. بعد از انجام این کار های ابتدایی باید کار نقاشی را آغاز کنند و بعد از اتمام کار می بایست سطوح را تمیز کرده و تحویل مشتری بدهند.
یک نقاش باید نقشه خوان قوی باشد، به میزان استفاده مناسب از رنگ و مواد اولیه مورد نیاز مسلط باشد، نکات لازم هنگام نقاشی کردن قسمت های مختلف مانند دیوار، سقف و … را بداند و باید بتواند متراژ کار خود را دقیق محاسبه کند تا قیمت نقاشی ساختمان محاسبه شود.چه موارد ایمنی را باید رعایت کند؟این کار که در مجموعه رشته عمران قرار می گیرد، کاری سخت و پر زحمت است که داشتن ذوق هنری در آن حرف اول را می زند. برای موفقیت در انجام این کار شما نیاز به داشتن دستان قوی و نیرومند دارید و همچنین باید دقت و حوصله زیادی داشته باشید زیرا کوچک ترین اشتباهی می تواند کار رنگ آمیزی شما را دچار آسیب کند.
نکته ایمنی که این افراد باید در نظر داشته باشند این است که باید حتما از ماسک و لباس کار ایمنی استفاده کنند و برای کار کردن در ارتفاعات باید جانب احتیاط را رعایت کرده و تمامی وسایل و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.