سلام
در ورپرس چطور میشه اینطور برگه ساخت :

forum.namesite.com

ممنون