تا به حال به فوائد یادگیری موسیقی فکر کردید؟ آموختن موسیقی فوائد بسیار زیادی دارد که اینجا به دو مورد از اونها میپردازم
بهبود مهارت شنوایی

این مورد بسیار واضح به نظر می رسد، نوازندگی نیازمند گوش دادن بادقت به صداهاست. نوازنده باید یاد بگیرد که نت اشتباه را تشخیص دهد. توانایی کوک کردن بدون استفاده از دستگاه تیونر، مهارتی است که نوازندگان ماهر به آن دست می#یابند و این مهارت نیازمند دقت بالایی در شنوایی است. از میان تمام مزایای ذکر شده در این مقاله، این مورد یکی از بدیهی ترین موارد به شمار می رود.


آموزش نظم

یادگیری نواختن یک ساز می#تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مهارتهایی که نوازندگان فرامی گیرند، نظم است. تمرین مستمر و کار کردن برروی بخشهای دشوار یک آهنگ، نیازمند نظم است. بهترین موسیقیدانان جهان اساتید نظم هستند، و این نظم، مهمترین دلیلی است که به این حد از مهارت رسیده اند.

فراموش نکنید برای بیشتر یادگرفتن و خواندن دیگر فوائد موسیقی به منبع مطلب حتما سربزنید