سلام دوسته عزیز.

به نظر من یه تاپیک برای معرفی اعضای قدیم قرار بده علی جان .

**
پاسخ وی بی ایران :
خودتان شروع کنید