سلام بعضی ا گروه های انجمن به این صفجه دسترسی ندارن
اشتراک ها

subscription.php

یعنی نمیتونن موضوعات رو اشتراک کنند

باید از کجا تنظیم کرد؟