تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 14 از 15 نخستنخست 123456789101112131415 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 131 به 140 از 142

مقاله: آموزش زیبا کردن پست بیت ورژن 2

  1. آموزش زیبا کردن پست بیت ورژن 2 »

   آموزش زیبا کردن پست بیت ورژن 2

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2010/07/18 04:37 PM
   امتیاز: 

   درود.
   نمونه :

   ادمین سی پی --> جستجو قالب --> postbit.css
   انتهای آن بزنید :
   کد:
   /* eTiKeT Postbit_Legacy*/ 
   
   .eti_postbit_merkezli {  
    padding-left: 4px; 
    padding-right: 2px; 
    padding-top: 2px; 
    padding-bottom: 2px; 
    background-color: #efefef; 
    border-top: 1px solid #dddddd; 
    border-right: 1px solid #dddddd; 
    border-left: 1px solid #c4c4c4; 
    border-bottom: 1px solid #c4c4c4; 
    margin-bottom: 4px; 
    text-align:center;  
    -moz-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3; 
    -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3; 
    -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px; 
    -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px; 
    -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};} 
    
   .eti_postbit { 
    padding-left: 4px; 
    padding-right: 2px; 
    padding-top: 2px; 
    padding-bottom: 2px; 
    background-color: #efefef; 
    border-top: 1px solid #dddddd; 
    border-right: 1px solid #dddddd; 
    border-left: 1px solid #c4c4c4; 
    border-bottom: 1px solid #c4c4c4; 
    margin-bottom: 4px; 
    -moz-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3; 
    -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3; 
    -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px; 
    -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px; 
    -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   } 
   حالا قالب postbit_legacy رو جستجو و باز کنید هر چه درون آن است پاک کنید کد زیر را بزنید :
   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start} 
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"> 
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> 
   
     <div class="posthead"> 
       <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"> 
       <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"> 
       <vb:if condition="$show['announcement']"> 
       <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span> 
       <vb:else /> 
       <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span> 
       </vb:if> 
       </span> 
       </label> 
       <span class="nodecontrols"> 
       <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']"> 
         <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a> 
       </vb:if> 
       <vb:if condition="$show['inlinemod']"> 
         <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
       </vb:if> 
       </span> 
     </div> 
     <div class="postdetails"> 
       <div class="userinfo"> 
         <div class="username_container"> 
   
         <vb:if condition="$post['userid']"> 
   <div class="eti_postbit_merkezli"> 
   
           {vb:raw memberaction_dropdown} 
            
         <vb:else /> 
   
   {vb:raw post.musername} 
        
   </vb:if> 
         </div></div>   
        
   
   
        
   
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left} 
   
        
   
         <vb:if condition="$show['avatar']"> 
   
   
         <div class="eti_postbit"=a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"> 
         <center>   
   
   <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> 
   </center> 
         </a> 
         </div></vb:if> 
          
   <vb:if condition="$post['rank']"> 
   
   <div class="eti_postbit_merkezli">{vb:raw post.rank} 
        </div> </vb:if> 
   
   
   
   <div class="eti_postbit"> 
   Status : {vb:raw post.onlinestatus} 
   </div> 
   <vb:if condition="$post['userid']"> 
     <vb:if condition="$post['joindate']"> 
   <div class="eti_postbit"> 
   {vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate}</div></vb:if> 
   
             <vb:if condition="$post['field2']"> 
   <div class="eti_postbit"> 
   {vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if> 
   
             <vb:if condition="$post['age']"><div class="eti_postbit"> 
   {vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if> 
             <div class="eti_postbit"> 
   {vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts} 
     </div> 
      
   {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts} 
            
     <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"> 
   <div class="eti_postbit"> 
          
             <vb:if condition="$show['infraction']"> 
         {vb:rawphrase infractions} : 
             {vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})<br /> 
             </vb:if> 
   
             <vb:if condition="$show['reputation']"> 
     <vb:if condition="$show['reppower']"> 
             {vb:rawphrase reppower} 
          
    : {vb:raw post.reppower} 
               </vb:if> 
             </vb:if> 
           </dl></div> 
           </vb:if> 
   
   <vb:if condition="$show['reputation']"> 
   <div class="eti_postbit"> 
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span></div> 
         </vb:if> 
   
   
   
   
   
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} 
           <div class="imlinks"> 
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon} 
           </div> 
         </vb:if> 
       </div> 
       <div class="postbody"> 
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"> 
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start} 
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"> 
           <h2 class="title icon"> 
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title} 
           </h2> 
           </vb:if> 
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']"> 
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start} 
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content} 
               </vb:if> 
               <vb:if condition="$post['islastshown']"> 
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content} 
               </vb:if> 
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"> 
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}"> 
               <blockquote class="postcontent restore "> 
                 {vb:raw post.message} 
               </blockquote> 
             </div> 
   
             <vb:if condition="$show['attachments']"> 
               <div class="attachments"> 
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend> 
                   {vb:raw post.thumbnailattachments} 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 
                   {vb:raw post.imageattachments} 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 
                   <ul> 
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks} 
                   </ul> 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend> 
                   <ul> 
                   {vb:raw post.otherattachments} 
                   </ul> 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']"> 
                 <fieldset class="postcontent"> 
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend> 
                   <ul> 
                   {vb:raw post.moderatedattachments} 
                   </ul> 
                 </fieldset> 
               </vb:if> 
   
               </div> 
             <!-- / attachments --> 
             </vb:if> 
           </div> 
         </div> 
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> 
         <div class="after_content"> 
           <vb:if condition="$show['postedited']"> 
           <!-- edit note --> 
           <blockquote class="postcontent lastedited"> 
   <!--          <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> 
             <vb:if condition="$show['postedithistory']"> 
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 
             <vb:else /> 
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$post['edit_reason']"> 
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason} 
             </vb:if> 
           </blockquote> 
           <!-- / edit note --> 
           </vb:if> 
                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_start} 
                   {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig} 
           <vb:if condition="$post['signature']"> 
               <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote> 
           </vb:if> 
                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_end} 
         </div> 
         </vb:if> 
         <div class="cleardiv"></div> 
       </div> 
     </div> 
       <div class="postfoot"> 
         <!-- <div class="postfoot_container"> --> 
         <div class="textcontrols"> 
           <span class="postcontrols"> 
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
             <vb:if condition="$post['editlink']"> 
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> 
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$post['replylink']"> 
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> 
                
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if> 
           </span> 
           <span class="postlinking"> 
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"> 
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"> 
                   <a href="{vb:raw $promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a> 
                               <span class="seperator">&nbsp;</span> 
               </vb:if> 
             </vb:if> 
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls} 
             {vb:raw post.iplogged} 
             <vb:if condition="$show['reputationlink']"> 
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span> 
             </vb:if> 
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']"> 
               <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp; 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['reportlink']"> 
               <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp; 
             </vb:if> 
   
             <vb:if condition="$show['moderated']"> 
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['spam']"> 
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['deletedpost']"> 
               <vb:if condition="$show['managepost']"> 
                 <a class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a> 
               <vb:else /> 
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
               </vb:if> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$show['redcard']"> 
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> 
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> 
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> 
             </vb:if> 
             <vb:if condition="$post['forwardlink']"> 
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> 
             </vb:if> 
           </span> 
         <!-- </div> --> 
         </div> 
       </div> 
     <hr /> 
   </li> 
   {vb:raw template_hook.postbit_end} 
   
   قابلیت جدید :
   نمایش امتیاز بصورت شماره و عکس
 1. Top | #131
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  All version
  نوشته ها
  371
  میزان امتیاز
  46

  پیش فرض

  امتیاز نشون نمیده‌
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #132
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  2,032
  میزان امتیاز
  244

  پیش فرض

  قبل از این تغییرات نشون میداد..؟

 4. Top | #133
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  All version
  نوشته ها
  371
  میزان امتیاز
  46

  پیش فرض

  بله‌
  و کادربندی حالت من مشکل داره‌

 5. Top | #134
  pas
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  29
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  سلام و خسته نباشید من طبق آموزش انجام دادم همه چیز اوکی شد فقط چند مورد ایراد هست که تو عکس مشخص کردم اگر اساتید لطف کنن ایراد رو طبق کد من برطرف کنن و کد جدید رو بدن تا من جایگزین کنم ممنون میشم

  نمیدونستم برای رفع این موارد کدوم قسمت باید ویرایش بشه برای همین کد سه قسمت postbit_legacy و Postbit.css و post_thanks_postbit_info سایتم رو بصورت مجزا تو سه فایل تکست در قالب فایل زیپ html ضمیمه کردم تا زحمت ویرایش رو بکشید ممنونم

  اگر غیر از ادیت یکی از این سه مورد و جایگزین کردن راه دیگه ای رو هم باید برم تا ایرادات درست بشه ممنون میشه قدم به قدم بگید تشکر

  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
  • نوع فایل: zip html.zip (7.6 کیلو بایت, 1 نمایش)
  ویرایش توسط pas : 2017/06/20 در ساعت 10:17 AM

 6. Top | #135
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  4,057
  میزان امتیاز
  486

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط pas نمایش پست ها
  سلام و خسته نباشید من طبق آموزش انجام دادم همه چیز اوکی شد فقط چند مورد ایراد هست که تو عکس مشخص کردم اگر اساتید لطف کنن ایراد رو طبق کد من برطرف کنن و کد جدید رو بدن تا من جایگزین کنم ممنون میشم

  نمیدونستم برای رفع این موارد کدوم قسمت باید ویرایش بشه برای همین کد سه قسمت postbit_legacy و Postbit.css و post_thanks_postbit_info سایتم رو بصورت مجزا تو سه فایل تکست در قالب فایل زیپ html ضمیمه کردم تا زحمت ویرایش رو بکشید ممنونم

  اگر غیر از ادیت یکی از این سه مورد و جایگزین کردن راه دیگه ای رو هم باید برم تا ایرادات درست بشه ممنون میشه قدم به قدم بگید تشکر

  برای بولد کردن کل پست بیت:
  ادمین سی پی / استایل و قالب و چستجو در قالب ها
  additional.css
  سرچ کنید و جستجوی فقط عنوان هم روی بله
  کد زیر رو در انتهای ادیشنال قرار بدید:
  کد:
  .postbitlegacy .userinfo {
    font-weight: bold;
  }
  برای Status هم:
  در postbit_legacy قالب تون پیدا کنید:
  کد:
  {vb:raw post.onlinestatus}
  قبلش Status نوشته رو فارسی کنید

  برای الباقی موارد لطفا آدرس سایت تون رو ارسال کنید تا بررسی بشه
  با فایل هایی که ارسال کردید امکانش نیست

  کاربر مقابل از Inna بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  pas

 7. Top | #136
  pas
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  29
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Inna نمایش پست ها
  برای بولد کردن کل پست بیت:
  ادمین سی پی / استایل و قالب و چستجو در قالب ها
  additional.css
  سرچ کنید و جستجوی فقط عنوان هم روی بله
  کد زیر رو در انتهای ادیشنال قرار بدید:
  کد:
  .postbitlegacy .userinfo {
    font-weight: bold;
  }
  برای Status هم:
  در postbit_legacy قالب تون پیدا کنید:
  کد:
  {vb:raw post.onlinestatus}
  قبلش Status نوشته رو فارسی کنید

  برای الباقی موارد لطفا آدرس سایت تون رو ارسال کنید تا بررسی بشه
  با فایل هایی که ارسال کردید امکانش نیست
  تشکر این دو مورد رو انجام دادم و اوکی شد دستتون درد نکنه ادرس سایت رو هم خصوصی فرستادم

 8. Top | #137
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  4,057
  میزان امتیاز
  486

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط pas نمایش پست ها
  تشکر این دو مورد رو انجام دادم و اوکی شد دستتون درد نکنه ادرس سایت رو هم خصوصی فرستادم
  اونی که از کادر برای شما بیرون زده بود رو من بدون مشکل دیدم در سایت تون
  کادربندی اضافی هم مربوط به هک reputation یا اعتبار و این چیزا هست

  برای تشکر هم یه موردی که دیدم این بوده:
  در post_thanks_postbit_info قالب تون، خط دوم یه </dd> بسته دارید اما dd باز ندارید. این dd رو به dt تبدیلش کنید احتمالا رفع میشه
  یعنی بشه:
  کد:
  <dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks} : {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dt></div>
  در مورد شکل آواتار هم پست بعدی بهتون میگم

  مشکلی هرجایی بود بفرمایید

  کاربر مقابل از Inna بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  pas

 9. Top | #138
  pas
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  29
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Inna نمایش پست ها
  اونی که از کادر برای شما بیرون زده بود رو من بدون مشکل دیدم در سایت تون
  کادربندی اضافی هم مربوط به هک reputation یا اعتبار و این چیزا هست
  این مورد و متوجه نشدم چطور میشه اون کادر اضافه رو برداشت یا لااقل یه چیزی توش نوشت که از این حالت در بیاد

  نقل قول نوشته اصلی توسط Inna نمایش پست ها
  برای تشکر هم یه موردی که دیدم این بوده:
  در post_thanks_postbit_info قالب تون، خط دوم یه </dd> بسته دارید اما dd باز ندارید. این dd رو به dt تبدیلش کنید احتمالا رفع میشه
  یعنی بشه:
  کد:
  <dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks} : {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dt></div>
  این مورد و هم طبق دستور انجام دادم ولی مشکل برطرف نشد و همچنان گزینه تشکر شده عدد رو پایینش میزنه و دو نقطه : جلوش رو هم نداره

  این هم کد post_thanks_postbit_info بعد از تغییر طبق دستور شما مشکل همچنان وجود داره

  <div class="eti_postbit"><vb:if condition="$post['userid']">
  <dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks} : {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dt></div>
  <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1">
  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar right};">{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd>
  <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" />
  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar right};">{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd>
  <vb:else />
  </vb:if>
  </vb:if>
  <div class="eti_postbit">
  <dd style="white-space:nowrap; display:inline;">{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd>
  </div>
  ویرایش توسط pas : 2017/06/20 در ساعت 01:34 PM دلیل: ادغام دو پست

 10. Top | #139
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  4,057
  میزان امتیاز
  486

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط pas نمایش پست ها
  این مورد و متوجه نشدم چطور میشه اون کادر اضافه رو برداشت یا لااقل یه چیزی توش نوشت که از این حالت در بیاد  این مورد و هم طبق دستور انجام دادم ولی مشکل برطرف نشد و همچنان گزینه تشکر شده عدد رو پایینش میزنه و دو نقطه : جلوش رو هم نداره

  این هم کد post_thanks_postbit_info بعد از تغییر طبق دستور شما مشکل همچنان وجود داره

  <div class="eti_postbit"><vb:if condition="$post['userid']">
  <dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks} : {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dt></div>
  <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1">
  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar right};">{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd>
  <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" />
  <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar right};">{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd>
  <vb:else />
  </vb:if>
  </vb:if>
  <div class="eti_postbit">
  <dd style="white-space:nowrap; display:inline;">{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd>
  </div>
  نمی دونم مشکل کدی که پست اول گفته چیه دقیقا چون انگار یه خط اضافه داره که مشکل تو نمایش داره (مربوط به آیکون های یاهو و اسکایپ و اینا هست)
  ادمین سی پی / استایل و قالب / جستجو در قالب ها
  سرچ کنید:
  کد:
  <div class="imlinks">
  در postbit_legacy که ویرایش داشتید، این تکه کد رو حذف کنید:
  کد:
  <div class="imlinks">           {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon} 
          </div>

  کاربر مقابل از Inna بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  pas

 11. Top | #140
  pas
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  29
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Inna نمایش پست ها
  نمی دونم مشکل کدی که پست اول گفته چیه دقیقا چون انگار یه خط اضافه داره که مشکل تو نمایش داره (مربوط به آیکون های یاهو و اسکایپ و اینا هست)
  ادمین سی پی / استایل و قالب / جستجو در قالب ها
  سرچ کنید:
  کد:
  <div class="imlinks">
  در postbit_legacy که ویرایش داشتید، این تکه کد رو حذف کنید:
  کد:
  <div class="imlinks">           {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon} 
          </div>
  تشکر داداش انجام شد ولی باز مشکل وجود داره

  برای همین دوباره قسمت حذف شده رو به حالت قبل برگردوندم

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 625
  آخرين نوشته: 2015/10/22, 06:42 PM
 2. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2013/01/26, 04:29 PM
 3. آموزش پست بیت زیبا مثل هیچ کجا!
  توسط AliBother در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2012/01/23, 09:42 PM
 4. آموزش گذاشتن عکس زیر سوال در پست بیت ( جدید)
  توسط MahdiXco در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/07/09, 09:01 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •