سلام
دوستان لطفا لینک هک های قبلی رو ندید، همشون رو امتحان کردم هیچ کدوم رو وی بی ۴.۱.۴ کار نمی کنه، من یک کاستوم بی بی کد ساختم می خوام اون از مهمان ها مخفی بشه، اگر کسی راهی تست شده داره بگه لطفا.