این هک تعداد پست های یک کاربر را در قسمت هدر ، مشخصات کاربری نشان میدهد


به ادمین سی پنل > استایل ها و قالب ها > جستجو در استایل : header را سرچ کنید
کد :

کد PHP:
<li>{vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:raw bbuserinfo.username}, {vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}}</li

را بیابید

و کد :

کد PHP:
<li>تعدا پست های شما : {vb:raw bbuserinfo.posts}</li
پایین آن قبل از تگ : </ul> قرار دهید