فروش ویژه میزبانی وب لینوکس برای کاربران وی بی ایران
کد تخفیف : VBIran
جهت سفارش به وب سایت http://1000T.ir مراجعه کنید

1. هاست 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

2,000تومان ماهانه
4,000تومان سه ماهه
7,000تومان شش ماهه
13,000تومان سالانه
20,000تومان دوساله2. هاست 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

3,000تومان ماهانه
6,000تومان سه ماهه
12,000تومان شش ماهه
20,000تومان سالانه
40,000تومان دوساله


3. هاست 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

4,000تومان ماهانه
7,000تومان سه ماهه
10,000تومان شش ماهه
19,000تومان سالانه
30,000تومان دوساله


4. هاست 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

5,000تومان ماهانه
10,000تومان سه ماهه
19,000تومان شش ماهه
30,000تومان سالانه
50,000تومان دوساله


5. هاست 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

6,000تومان ماهانه
12,000تومان سه ماهه
22,000تومان شش ماهه
40,000تومان سالانه
70,000تومان دوساله


6. هاست 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

7,000تومان ماهانه
14,000تومان سه ماهه
25,000تومان شش ماهه
50,000تومان سالانه
80,000تومان دوساله


هاست لینوکس نامحدود
پهنای باند : نامحدود
Sub Domains : نامحدود
Add-on Domain : نامحدود
Parked Domains : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
کنترل پنل : cPanel

10,000تومان ماهانه
20,000تومان سه ماهه
35,000تومان شش ماهه
70,000تومان سالانه
100,000تومان دوساله