سلام اگه میشه این هک را برام بگذارید که جلوی اسپم را میگیره