تو اون تاپیک به اندازه کافی توضیح داده شده ولی شما فقط جمله من مبتدی هستم رو داری تکرار میکنی.