من هر ورژنی مربوط به این هک رو نصب کردم و با یه یوزر مطلب ارسال کردم و حذفیدم این هک کار نکرد

به هیچ وجه رباط ( ربات) کار نمیکنه