دوستان این سایت من هست: http://www.motorsangin.ir/forum.php
می‌خوام ببینم چجوری می‌شه جا برای عکس هدر به ۴۰۰ پیکسل برسه و عکس هدرم توش جا بشه؟
ممنون