درود
من می خوام یه بخش خصوصی بسازم بعد تک تک کاربران رو به اون بخش محدود کنم
یعنی مثلا فقط چند تا از مدیرارو می خوام بفرستم توی اون بخش
یا اینکه چند تا از کاربرارو اجازه دسترسی به اون بخش رو داشته باشند
مهم نیست گروه کاربریشون
می خوام فقط تک تک باشه
میشه بدون اینکه گروه کاربری جدایی براشون ساخت کاره دیگه ای کرد ؟